English version

Фирма АС Акаунт ООД, е един екип от млади и амбициозни хора които се занимават със счетоводни услуги.

АС Акаунт работи във сътрудничество със Счетоводна къща АБА-58 която е на пазара на счетоводни и консултантски услуги повече от 10 години.

За нас новите технологии и организационните решения са нещо изключително важно, опитваме се да улесняваме документалната работа на нашите клиенти максимално за да могат те да се фокусират най-вече върху своя бизнес.

Като кратко представяне на нашите дейности може да акцентираме върху тези няколко точки.

* Текущо счетоводно отчитане на дейността, съгласно закона за счетоводството и действащото данъчно законодателство.

* Съставяне и регистриране на всички документи свързани с Агенцията по вписванията и НАП.

* Изготвяне на документите за текущите плащания на социални и здравни осигуровки.

* Изготвяне и представяне на всички документи свързани с данъчната администрация.

* Годишно счетоводно приключване и попълване на годишна данъчна декларация.

* Консултации.